Структура інституту

 

В організаційну структуру Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП входять такі підрозділи.

Основні підрозділи навчальної частини:

 • відділення заочної та дистанційної форми навчання;
 • відділення стаціонарної форми навчання;
 • навчально-методичний відділ;
 • навчальні курси.

Основні підрозділи науково-методичної частини:

 • вчена рада;
 • бюро наукової роботи;
 • кафедра економіки та підприємництва;
 • кафедра менеджменту;
 • кафедра правознавства;
 • кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки;
 • докторантура;
 • бібліотека.

Основні підрозділи організаційного забезпечення:

 • бюро організаційно-документаційного забезпечення;
 • відбіркова комісія;
 • господарське бюро.

Бухгалтерія інституту.

Коледж при Прикарпатському інституті МАУП.

Організаційна структура Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП