Наукова робота

Підготовка науково-педагогічних кадрів.

Штатними викладачами ПІ МАУП підготовлено та захищено 12 дисертаційних робіт (ВАК України) з присудженням наукового ступеня:

1. Орлова О. М.  – кандидат економічних наук

2. Лещук Г. В.  – кандидат економічних наук

3. Кравчук І. В. – кандидат економічних наук

4. Кубай Д. І. – кандидат економічних наук

5. Моравська О. В. – кандидат біологічних наук

6. Зінько С. Ю. – кандидат політичних наук

7. Паславська В. В. – кандидат економічних наук

8. Стеців І. С. – кандидат економічних наук

9. Мельник Н.В. – кандидат економічних наук

10. Гонак І.М. - кандидат економічних наук

11. Проць І.М. - кандидат юридичних наук

12. Кондра О.Р. - кандидат економічних наук

             В Прикарпатському Інституті ім. М. Грушевського МАУП проводяться три науково-дослідні роботи (НДР):

 

         1. НДР “Науково-методичні засади стратегії інноваційного розвитку недержавного вищого навчального закладу”  (II.2 29.06.02). Науковий керівник – зав. кафедри менеджменту, д.н.е. професор МКА Матюхін В.О. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

       2. НДР “Актуальні проблеми трудового права в контексті законодавчих реформ” (II.2 30.00.05). Науковий керівник – зав. кафедри правознавства, д.ю.е. професор МКА Моршнев Є.І. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

       3. НДР “Вища освіта в сучасній Україні: зміни та трансформації”                   (II.2 27.00.09). Науковий керівник – зав. кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, д.ф.н. професор Повторєва С.М. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

 

Присвоєно вчені звання викладачам Інституту:

1. Моршнєв Є. І. – академік МКА

2. Савельєв В. П. – член-кореспондент МКА

3. Орлова О. М. – доцент, професор МКА

4. Міга В, К. –  доцент

5. Зінько Ю. В. –  ад’юнкт-професор

6. Бородін К. А. – доцент, професор МКА

7. Терлецька Н.В. - ад’юнкт-професор

8. Лобода П.М. -  ад’юнкт-професор

9. Біляковський М.І. -  ад’юнкт-професор

10. Уралова В.А. – асистент-професор

Наукові роботи студентів:

1. Повторєва С. М., Януш А. Р. (студент 3 курсу). Львівський період діяльності М. Грушевського (1894-1914рр.) // Обласний конкурс наукових робіт у державному меморіальному музеї ім. М.Грушевського у Львові.

2. Сурмяк  Ю.Р. здійснює  керівництво науковими роботами  студентів групи Ін 14-09-13 Б1П Прикарпатського інституту МАУП ім. М.Грушевського:

- Голомша Л.Т. – тема дослідження „Професійна культура юриста у контексті християнської моралі та етики; – Шумік Р.Р. – тема дослідження „Формування правосвідомості студента в умовах вищої школи”.

3.  Матюхін В. О., Крищишин К. І. Бізнес-планування малої навчальної структури подієвого туризму // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з менеджменту.

4. Сорочак О. З., Станько Богдана, Попович Христина. Нагороджені заохочувальним дипломом за актуальність теми дослідження та розроблені науково-методичні основи її рпозвязання в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013 навчальному році з напряму підготовки (спеціальності) «Управління персоналом і економіка праці».

5. Йохансон А. І., Крищишин К. І. Застосування інформаційних технологій при розробці маркетингового проекту Сальса-студії. // Міжнародна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Інформаційні технології (ІТ): соціально-психологічні проблеми і перспективи для особистості та соціуму»    (2013р., м. Київ).

6. Відправлена на конкурс наукових робіт  „Суспільство і держава  за тематичним напрямком „Правові проблеми сучасного українського суспільства” у Севердонецький інститут МАУП робота  студента Журікова  П. В. за темою „Проблеми матеріальної відповідальності за трудовим правом в ринкових умовах” (науковий керівник –  професор,  д. н. п. Моршнєв Є. І.).

7. Відправлена на Всеукраїнський конкурс в Харківський національний  юридичний університет ім. Я. Мудрого наукова робота студента гр. 9-12 Б1П Журікова П. В. за темою „Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання дисциплінарної відповідальності в ринкових умовах (науковий керівник – професор,  д. н. п. Моршнєв Є. І.).

8. Ст. гр. ІН14 9-13-Б1П Голомша Оксана працює над студентською науковою роботою «Теоретично-прикладні аспекти спільної діяльності міліції і навчальних закладів у формуванні правової компетентності учнівської молоді».  (науковий керівник – професор, к.п.н.  Сурмяк Ю. Р.).

9. Ст. гр. ТУпр 12-13-М5АДМ Крищишин К. І. працює над студентською науковою роботою «Бізнес-план створення навчально-інформаційного центру подієвого туризму». (науковий керівник  – професор, д.н.е.  Матюхін В. О.).

 

  Участь студентів у наукових заходах у 2015 році

  1. Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.
  2. Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів – XV читання пам’яті Георгія Флоровського. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.
  3. Перша Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя”. – Львів.
  4.  ІІІ міжвузівський студентський науково-практичний семінар «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України». – Львівська комерційна академія.
  5. XV Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді («студентські ініціативи»). – Управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації.