Кафедри

Освітньо-наукову діяльність у навчальному закладі забезпечують 77 викладачів, в т.ч. 45 працюють на постійній основі.

До складу Інституту входять чотири кафедри
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Штатні викладачі:

 • завідувач кафедри, к.т.н., доцент, д.н.е., професор МКА Матюхін В.О.
 • заступник завідувача кафедри к.е.н., доцент  Міга В. К.
 • заступник зав. кафедри, к.т.н.,  доцент ПІ МАУП Шульжик Ю.О.
 • професор кафедри, д.е.н., професор Азізов С.П.
 • вчений секретар кафедри, к.е.н. Кравчук І. В.
 • к.е.н. Кубай Д. І.
 • к.е.н. Мельник Н.В.
 • ст.викладач, к.е.н. Гонак І.М.
 • викладач кафедри Леснянська Г.П.

Викладачі-сумісники:

 • професор кафедри, д.ф.-м.н., професор Огірко І.В.
 • доцент кафедри, к.т.н., доцент Сорочак О.З.
 • доцент кафедри, к.е.н. Квасній З.В.
 • доцент кафедри, к.е.н., доцент Дідик Я.М.
 • доцент кафедри, к.м.н., доцент Телішевська М.Г.
 • доцент кафедри, к.н.д.у. Фуртак І.І.
 • доцент кафедри, к.м.н., доцент Шепитяк Є.Г.
 • доцент кафедри, ад’юнкт-професор Зінько Ю.В
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Завідувач кафедри, д.е.н., професор Шевченко Г.С.

Штатні викладачі:

 • заступник зав. кафедри к.т.н., с.н.с., професор ПІ МАУП   Матковський А.П.
 • заступник зав. кафедри, к.е.н., доцент, професор МКА Орлова О.М.
 • професор кафедри, к.ф.-м.н., професор МКА Ахекян А. М.
 • вчений секретар кафедри, к.е.н., доцент ПІ МАУП Лещук Г.В.
 •  доцент кафедри, к.т.н. Куновський Ю.Б.
 • доцент кафедри, к.е.н., доцент Рябокобиленко В.М.
 • викладач, к.е.н. Кондра О.Р.

Викладачі-сумісники:

 • доцент кафедри, к.е.н., доцент, професор МКА  Квасній Л.Г.
 • професор кафедри, к.е.н., доцент, професор МКА Стеців І.І.
 • доцент кафедри, к.е.н., доцент Майор О.В.
 • доцент кафедри, к.е.н. Паславська В.В.
 • к.е.н. Стеців І.С.
 • викладач кафедри Комар І.О.
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Штатні викладачі:

 • завідувач кафедри, к.ю.н., доцент, професор МКА Моршнєв Є.І.
 • професор кафедри, к.пед.н., доцент, д.ф.п., професор МКА Дідик М.М.
 • заступник зав. кафедри, ад”юнкт-професор, заслужений юрист України             Лобода П. М.
 • доцент кафедри, к.ю.н. Шнягін О.Г.
 • старший викладач кафедри, к.ю.н. Проць І.М.
 • секретар кафедри, д.ф.п., в.о. доцента ПІ МАУП Лобик О.О.
 • в.о доцента кафедри, асистент-професор Уралова В.А.
 • старший викладач кафедри Жила В.С.

Викладачі-сумісники:

 • професор кафедри, к.пед.н., доцент, професор МКА Сурмяк Ю.Р.
 • викладач кафедри, д.ф.п. Ревуцький Т.І.
КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завідувач кафедри, д.ф.н., професор Повторєва С.М.

Штатні викладачі:

 • заступник зав. кафедри, к.філол.н., доцент, професор МКА Бородін К. А.
 • к.ф.н., доцент, д.н.с., професор МКА, член-кореспондент МКА
 • доцент кафедри, к.пед.н., доцент Жомнір М.М.
 • доцент кафедри, к.ф.н., доцент Бруханський І.А.
 • доцент кафедри, к.т.н.  Дубовкіна М.Ю.
 • доцент кафедри, к.пол.н., доцент Подвірна Н.С.
 • викладач кафедри, к.пол.н. Зінько С.Ю.
 • вчений секретар кафедри, старший викладач Андрух А.О.
 • викладач кафедри Карпа О.І.
 • викладач кафедри Слимаковська І.І.

Викладачі-сумісники:

 • професор кафедри, к.пс.н., доцент Баклицький І.О.
 • доцент кафедри, к.пс.н., доцент Романець З.О.
 • доцент кафедри, к.пол.н. Крап А.П.
 • доцент кафедри, д.ф.пс., ад’юнкт-професор Терлецька Н.В.
 • доцент кафедри, к.б.н., доцент Стахів В.І.
 • викладач кафедри Зюганов Ю.І.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОЛЕДЖУ “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

Штатні викладачі :

 • Голова, спеціаліст вищої категорії Сисин Г.І.
 • Викладач, спеціаліст вищої категорії Паламарчук М.О.
 • Викладач, спеціаліст вищої категорії Бараняк М.І.
 • Викладач, ад”юнкт-професор Біляковський М.І.
 • Викладач Шаламага Л.М.
 • Викладач Сенишин С.Є.
 • Викладач Гриб Н.І.
 • Викладач Поясник О.С.

Викладачі-сумісники :

 • Викладач Кравців М.М.
 • Викладач Берегуляк У.І.
 • Викладач Свентозільська У.М.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОЛЕДЖУ “ГУМАНІТАРНА ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА”

Штатні викладачі :

 • Голова, спеціаліст вищої категорії Лобик Л.О.
 • Викладач, спеціаліст вищої категорії Гринів В.О.
 • Викладач Замрій І.М.
 • Викладач Терещук У.О.
 • Викладач Колос В.О.

Викладачі-сумісники :

 • Викладач Крап А.П., к.пол.н., доцент.
 • Викладач Гургула І.Є.
 • Викладач Бондарук Г.І.
 • Викладач Хорняк Т.А.
 • Викладач Паращак Н.М.
 • Викладач Тріщук А.В.